Monoton ballag a sivatag lova, a tetova teve tova.